9. За значенням яких властивостей класифікують інформаційні технології?


Наведіть приклади класифікацій

Класифікація інформаційних технологій

за ступенем автоматизації: ручні, в яких опрацювання інформації виконує людина;

 • автоматизовані, в яких частину функцій (підсистем) керування або опрацювання даних здійснюють автоматично, а частину людиною;
 • автоматичні, в яких — усі функції керування й опрацювання даних здійснюють за допомогою технічних засобів без участі людини.

за масштабом використання:

 • одиночні, які реалізовано, як правило, на автономному персональному комп'ютері без обов’язкового під’єднання до комп'ютерної мережі і які містять декілька простих складових із спільним інформаційним фондом;
 • групові, які орієнтовано на колективне використання інформації і найчастіше побудовано на основі локальної комп’ютерної мережі; корпоративні, які орієнтовано на великі компанії з підтримкою територіально віддалених комп’ютерних інформаційних вузлів і мереж. Як правило, вони мають ієрархічну клієнт-серверну структуру зі спеціалізацією серверів; глобальні, які охоплюють територію держави чи континенту (наприклад, Інтернет).

за сферою призначення (предметною галуззю, вказано лише деякі):

 • економічна (функція управління на підприємстві);
 • медична;
 • географічна;
 • адміністративна;
 • виробнича;
 • навчальна;
 • екологічна;
 • криміналістична;
 • військова;

за місцем діяльності:

 • Наукові призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу статистичної інформації, керування експериментом; автоматизованого проєктування, призначені для автоматизації праці інженерів-проектувальників і розробників нової техніки чи технології. Вони допомагають здійснювати: розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва; різноманітні інженерні розрахунки: визначення технічних параметрів виробів; видаткових норм — трудових, матеріальних, фінансових; створення графічної документації (креслень, схем, планувань); моделювання проектованих об’єктів; створення програм для верстатів з числовим програмним керуванням.
 • Організаційного керування, призначені для автоматизації функції адміністративного (управлінського) персоналу промислових підприємств і непромислових об’єктів(банків, бірж, страхових компаній, готелів тощо) та окремими офісами (філіями); керування технологічними процесами, призначені для автоматизації різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, металургія, енергетика тощо).