9. Способи розділення сумішей1. Назви відомі тобі способи розділення сумішей.

Відстоювання, випаровування, фільтрування.

2. Яке обладнання потрібне для проведення фільтрування?

Колби, паперовий фільт.

3. Яким методом – фільтруванням, випарюванням чи відстоюванням – можна розділити суміш цукру й води?

Випаровуванняи.

4. Поміркуй, якими методами і в якій послідовності можна роділити суміш кухонної солі, крохмалю й залізних ошурок.

Кухону сіль можна розділити випаровуванням, залізнтх ошкурок за допомогою відстоювання, а крохмаль за допомогою фільтрування.

Підсумки

  • Розділення суміші – це виділення з неї чистих речовин.
  • Щоб розділити суміш, необхідно знати властивості речовин, які входять до її складу.
  • Існують різні способи розділення сумішей, зокрема відстоювання, фільтрування, випарювання.

Сторінка природодослідника

Практичне заняття. Розділення суміші фільтруванням.

Мета: навчитися розділяти суміш фільтруванням.

Обладнання та речовини: фільтри, лійки, скляні палички, хімічні стакани, вода, пісок.

Приготуй суміш із води та піску, скориставшись виданим посудом і паличкою для перемішування. Готуючи суміш, спершу помісти в хімічний стакан пісок, а потім по паличці лий воду. Встав у лійку фільтр, злегка змочи його водою, тоді він щільно прилипне до скла. Обережно перелий вміст стакана в лійку з фільтром. Спостерігай за фільтруванням. Результати спостережень опиши в робочому зошиті. Дотримуйся правил безпечного використання хімічного посуду, з якими ознайомить учитель.

Cторінка ерудита

Ти вже знаєш способи виділення із суміші твердих і рідких речовин.

А як розділяють суміш газоподібних речовин? Розглянемо це на прикладі повітря.

Отже, азот і кисень, яких найбільше у складі повітря, подібні за фізичними властивостями. Вони погано розчиняються у воді, не мають кольору і запаху. Обидва гази утворюють настільки однорідну суміш, що відстоюванням чи фільтруванням їх не можна розділити. Тому азот і кисень виділяють з повітря за допомогою випарювання. Спочатку повітря переводять у рідкий стан, охолоджуючи його до дуже низької температури (близько –200 °С), а потім піддають випарюванню. Першим випаровується азот, а після нього – кисень. Кожен газ збирають у балони окремо і використовують за призначенням.

Попрацюйте в групах

Як довести, що газована мінеральна вода – суміш води й розчинених у ній твердих і газуватих речовин? Поміркуйте, який експеримент потрібно провести, щоб знайти відповідь на це запитання.

За допомогою фільтрування.