8. Які складові мають інформаційні технології? Опишіть їх


Складові інформаційних технологій:

  • Технічне забезпечення — це персональний комп’ютер, оргтехніка, лінії зв’язку, обладнання мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений) впливає на збір, обробку та передачу інформації.
  • Програмне забезпечення, що знаходиться в прямій залежності від технічного та інформаційного забезпечення, реалізує функції накопичення, обробки, аналізу, зберігання, інтерфейсу з комп’ютером.
  • Інформаційне забезпечення — сукупність даних, представлених у певній формі для комп’ютерної обробки.