8. Як застосувати анімаційний ефект до об’єкта слайда?


Застосування анімації до об’єкта

  1. Виділіть об’єкт, до якого потрібно додати анімацію. Під "об’єктом" у цьому контексті слід розуміти будь-який елемент на слайді, зокрема зображення, діаграму або текстове поле. Якщо вибрати об’єкт на слайді, навколо нього з’являться маркери зменшення розміру. (з точки зору анімації абзац у текстовому полі — це також об'єкт, але якщо його вибрати, маркери змінення розміру з’являться не навколо нього, а навколо всього текстового поля.)
  2. На стрічці на вкладці Анімація в групі Анімація натисніть кнопку Додатково та виберіть потрібний анімаційний ефект.
  • Якщо анімаційні ефекти входу, виходу, виділення та шляху переміщення не дають потрібного результату, виберіть пункт Інші ефекти входу, Інші ефекти виділення, Інші ефекти виходу або Інші шляхи переміщення.
  • Певні ефекти входу та виходу (як-от «Поворот», «Скидання» та «Хлист») і певні ефекти виділення (як-от « Колір пензля» та «Хвиля») доступні лише для об’єктів, які містять текст. Якщо потрібно застосувати анімаційний ефект, недоступний із цієї причини, спробуйте додати пробіл усередині об’єкта.
  • Об’єкти та текст, до яких застосовано анімацію, позначаються па слайді за допомогою недрукованих нумерованих позначок, що відображуються поруч із ними. Ці позначки з’являються лише у звичайному поданні, коли вибрано вкладку Анімація або відображується область анімації.