8. Поняття про чисті речовини та суміші1. Дай визначення чистої речовини. Наведи приклади чистих речовин.

Речовину, що не містить домішок інших речовин, на­зивають чистою. У ній містяться лише ті частинки (наприклад, молекули, атоми), з яких вона утворилася.

2. Що ти знаєш про склад і властивості сумішей? Відповідь ілюструй прикладами.

У природі та побуті значно більше сумішей, аніж чистих речовин. Повітря, ґрунт, граніт, морська вода – усе це приклади природних сумішей.

3. У яких агрегатних станах суміші трапляються в природі? Відповідь проілюструй прикладами.

У трьох агрегатних станах

4. Наведи якомога більше прикладів сумішей, до складу яких заходить вода.

Чай, кава, молоко.

Підсумки

  • Чиста речовина – речовина, що не містить домішок інших речовин.
  • Суміші складаються з кількох чистих речовин, склад сумішей може бути різним.
  • У складі суміші речовини зберігають свої властивості.
  • Суміші можуть перебувати в жесткому, рідкому та газуватому агрегатних станах.
  • Існують природні суміші та штучні, які створила людина.

Сторінка природодослідника

Виконай удома дослід. Вплив температури на розчинність повітря у воді.

Для досліду тобі знадобляться скляна посудина й холодна вода.

Набери холодної води в прозору посудину, наприклад стакан, і постав її на сонці чи в теплому місці. Спостерігай, як через деякий час на внутрішній стінці посудини з’являються пухирці. Їх доволі багато, і вони густо розташовані. Це пухирці повітря, що перебувало в суміші з водою, а під час нагрівання частково виділилося.

У результаті досліду вдалося з’ясувати, що в холодній воді повітря розчиняється більше, ніж у теплій. Це пояснюється тим, що з підвищенням температури води, розчинність повітря в ній зменшується. Зайве повітря починає виділятися у вигляді пухирців.

Отже, цей дослід доводить, як температура впливає на розчинність повітря у воді.

Cторінка ерудита

Вміст газів, що входять до складу повітря, яке людина вдихає, і повітря, яке вона видихає, істотно відрізняється. Ми дихаємо повітрям, у 100 л якого міститься приблизно 21 л кисню, 0,03 л вуглекислого газу і 79 л азоту. У повітрі, що видихаємо, вміст газів інший: кисню в ньому залишається близько шестнадцать л, вуглекислого газу – 5,03 л, азоту – 79 л.

Як бачиш, вміст кисню зменшується, азоту залишається незмінним, а вміст вуглекислого газу збільшується у 167 разів!

Збільшення вмісту вуглекислого газу в повітрі плохо позначається на самопочутті людей. Ось чому так важливо провітрювати приміщення в школі та вдома.