7. Що називається url -адресою? Яка структура url -адреси? Наведіть приклади


URL -адреса ресурсу (англійською Universal Resource Locator — універсальний локатор ресурсу) — адреса, що містить назву протоколу доступу до інформаційного ресурсу, типу ресурсу, адресу сервера, на якому його зберігають, назви теки й файлу відповідного документа. Наприклад:
http://zakdn2.rada/zakdn2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page11. Структура URL-адреси ресурсу: протокол // назва_сервера:номер_порту / шлях/ назва файлу.