7. Проаналізуйте зміни в політичному та соціально-економічному становищі українців, спричинені Національно-визвольною війною. Обговоріть у групі.


Стани суспільства

Зміни у становищі

Козацтво Стало панівним станом суспільства, отримало права і привілеї, зокрема участь у державному управлінні, обирати і бути обраним на посади. Виділяється козацька старшина, яка зосереджує у своїх руках владу і багатство, зокрема землі.

Духовенство

Становище православного духовенства покращилося, православна церква стала домінуючою, державні посади посідали лише православні. За Зборівським договором Київському митрополиту обіцяли місце в сенаті. На сеймі мала вирішитися доля Уніатської церкви та повернення її майна православній церкві.

Міщанство Становище православного міщанства покращилося, воно отримало рівні права в міському самоврядуванні. Міщанство зберегло право на суд магістратів (окрім тяжких злочинів). Проте через війну погіршилося соціально-економічне становище, занепали торгівля та ремісництво, окрім виробництва зброї.

Селянство

Державні селяни, що жили на «королівщині», отримали право на особисту свободу і землю. їхні маєтки називалися вільними військовими селами і були підпорядковані Військовому скарбу. Вони платили податок за користування землею.

"Панські" селяни, що не потрапили до козацького реєстру, як і до війни, мали виконувати повинності на своїх панів. За Зборівським договором шляхта поверталася до своїх володінь. Через це селянство не визнавало цієї угоди і постійно підіймало повстання проти шляхтичів, заважаючи їй відновити своє панування.