7. Металічний зв'язок1. Згідно з дослідженнями фахівців у світі нині є понад 3 млрд не використовуваних мобільних телефонів, які користувачі зберігають удома. Один телефон у середньому містить 8,75 г міді, 3,81 г кобальту, 3 г заліза, 1 г олова, 0,4 г танталу, 0,25 г срібла, 0,024 г золота, 0,009 паладію. Обчисліть маси (т) зазначених металів у такій кількості телефонів

Розв'язок

  1. Знаходимо масу металів в одному телефоні: 8,75+3,81+3+1+0,4+0,25+0.024+ 0,009=17,243 (г)
  2. Знаходимо загальну масу металів в цих телефонах: 17,243•3•109=52000 (т)

Відповідь: 52000 т

Поясніть, чому не можна викидати старі телефони на смітник

Через шкідливий вміст речовин у їхніх батарейках

Застосуйте свої знання й уміння. Відповіді зі сторінки 31.

2. Висловите припущення, як змінюватиметься електропровідність металів з підвищенням температури та обґрунтуйте його. Перевірте свої міркування, скориставшися різними джерелами інформації

Наявність вільних електронів, що можуть пересуватися в певному напрямку, зумовлює електропровідність речовин із металічним зв'язком. Опір металів зумовлений дефектами кристалічної ґратки й теплових коливань іонів у вузлах ґратки, що перешкоджає спрямованому руху вільних електронів, тому при нагріванні опір збільшується і електропровідність буде знижуватися

3. Порівняйте й оформте відповідь як таблицю або діаграму Венна:

а) металічний та йонний зв'язки:

Металічний зв'язок Йонний зв'язок

ПОДІБНІСТЬ:

утворюється завдяки електростатичному

притяганню протилежно заряджених частинок

утворюється завдяки електростатичному притяганню протилежно заряджених частинок

ВІДМІННІСТЬ:

у вузлах кристалічних ґраток розташовані катіони металічних елементів, що утримуються разом вільними електронами («електронний газ»)

у вузлах кристалічних ґраток розташовані і позитивно, і негативно заряджені йони, що утримуються разом

б) металічний та ковалентний неполярний зв'язки:

Металічний зв'язок

Ковалентний неполярний зв'язок

Подібність:

утворюється внаслідок усуспільнення електронів

утворюється внаслідок усуспільнення електронів

Відмінність:

всі електрони є спільними для всіх йонів металічного кристала

спільною є тільки пара електронів, і вона належить лише двом атомам