6. Які види програмного забезпечення використовують у комп’ютерних мережах?


Для організації обміну даними між комп’ютерами мережі використовують програмне забезпечення: програми керування комп’ютерними мережами, які входять до складу операційних систем; драйвери пристроїв, які забезпечують передавання даних мережею; прикладні програми, побудовані за клієнт-серверною технологією.