6. Водневий зв'язок1. Проаналізуйте дані щодо температур кипіння, наведені на рисунку 6.4.1, та геометричну форму молекул (рис. 6.4.2) Чи можуть утворитися водневі зв'язки між молекулами метану? Чому?

Ні, можуть утворитися водневі зв'язки між молекулами метану, тому, що молекула метану є неполярною, адже позитивні й негативні заряди, що виникли на атомі метану унаслідок зміщення спільних електронних пар, рівномірно розподілені

Зобразіть утворення водневих зв'язків між молекулами гідроген флуориду:

H–F... H–F... H–F

2. За рисунком 6.5 поясніть:

1) як утворюються водневі зв'язки між молекулами спиртів та між ними й молекулами води:

Молекули спирту, маючи полярні зв'язки Оδ–←Нδ+, притягуються одна до одної, а саме: атом Гідрогену однієї молекули, що має частковий позитивний заряд Нδ+, до атома Оксигену, на якому сконцентрований частковий негативний заряд Оδ–, іншої молекули та між ними утворюються водневі зв'язки. Між молекулами води та спиртів, зокрема в процесі розведення спиртів водою, утворюються асоціати між атомом Гідрогену молекули спирту, що має частковий позитивний заряд Нδ+, та атомом Оксигену молекули води, на якому сконцентрований частковий негативний заряд Оδ–

2) чому температури кипіння спиртів вищі за температури кипіння алканів з приблизно такою самою масою молекул:

Істотна різниця температур кипіння вуглеводню і спирту зумовлена тим, що в спирті існують водневі зв'язки.

Застосуйте свої знання й уміння. Відповіді сторінка 27-28.

2. Визначте, як на рисунку 6.7 позначено водневий зв'язок. Чим зумовлена можливість його утворення?

Водневий зв'язок позначений крапками. Зумовлена полярністю молекули гідроген хлориду. Асиметричність розподілу електричних зарядів: в одній частині молекули гідроген хлориду зосереджується невеликий негативний заряд, а в протилежній - позитивний заряд, тобто полярність молекул є причиною утворення водневих зв'язків між ними

3. Поясніть можливість утворення водневих зв'язків між молекулами води й амоніаку (рис. 6.8)

Асиметричність розподілу електричних зарядів у молекулах води й амоніаку є причиною утворення між ними водневих зв'язків. Атом Нітрогену і кожен атом Гідрогену утворює по одному водневому зв'язку із сусідніми молекулами води, тобто кожна молекула амоніаку утворює по чотири водневі зв'язки.