6. Що таке макет слайда? Поясніть призначення макета.