6. Що таке макет слайда? Поясніть призначення макета.


Макет слайду — це умовна схема слайду, яка визначає розташування на ньому об'єктів.