5. Йонний зв'язокВідповіді на питання сторінка 22.

1. Визначте тип хімічного зв'язку у сполуках: F2; O2; ССl4; HCl; SO2; OF2; NaF. 2. Порівняйте ковалентний неполярний, ковалентний полярний та йонний зв'язки

 • Йонний: NaF
 • Ковалентний неполярний: F2; O2
 • Ковалентний полярний: ССl4; HCl; SO2; OF2

Застосуйте свої знання й уміння. Сторінка 24

2. Якою літерою позначено трійку речовин з йонним типом хімічного зв'язку?

 • А - К2O; Сs2S, LiF - правильна відповідь
 • Б - МgО; Н2O; Н2S
 • В - Н2SO4; СO2; Сl2
 • Г - МgО; SO3; N2

3. На прикладі реакції літію з фтором розгляньте утворення йонного зв'язку в літій флуориді.

 • Li + F = LiF
 • Li0 - 1e -> Li+
 • F0 +1e ->F-

4. Доповніть схеми утворення йонів: зазначте в прямокутнику над стрілкою, скільки електронів віддано або прийнято, у прямокутнику біля символа йона - його заряд

 • а) +1; 1-
 • б) +3; 3-
 • в) - 2; 2+

5. У йоні якого хімічного елемента вдвічі більше електронів, ніж в атомі Флуору?

У атома Флуору 9 електронів. Вдвічі більше електронів, тобто 18, в аніонах хімічних елементів 3 періоду (Хлор, Сульфур, Фосфор), або катіонах 4 періоду (Калій, Кальцій)

6. Наведіть приклади атома, катіона й аніона, будова електронної оболонки в яких така сама, як у простого аніона Сульфуру

Атом Аргону, катіон Калію, аніон Хлору

 • 16S2- 1s22s22p63s23p6
 • 18Ar0 1s22s22p63s23p6
 • 19K+ 1s22s22p63s23p6
 • 17Cl- 1s22s22p63s23p6