5. Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.


5. Розгорнутий план аа темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.»

I. Становище Лівобережної України у другій половині XVIII ст.

 1. Відновлення гетьманства. Політика К. Розумовського.
 2. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П. Румянцева на Лівобережній Україні.
 3. Скасування козацького устрою на Слобожанщині.
 4. Ліквідація залишків автономного устрою Гетьманщини.
 5. Соціально-економічний розвиток Лівобережжя у другій половині XVIII ст.

II. Південна Україна у другій половині XVIII от.

 1. Соціально-економічний розвиток Запоріжжя.
 2. Наступ царизму на землі та права запорожців.
 3. Участь запорозьких козаків у російсько-турецьких війнах.
 4. Ліквідація Запорозької Січі. Подальша доля козаків та старшини.
 5. Ліквідація Кримського ханства.
 6. Колонізація Південної України.

III. Правобережна та Західна Україна у другій половині XVIII ст.

 1. Соціально-економічне становище правобережних українських земель у складі Речі Посполитої.
 2. Повстанські рухи. Коліївщина.
 3. Поділи Речі Посполитої та доля українських земель.