45. Людина частина природи. Зміни в природі1. Наведи приклади впливу людини на природу.

Людина господарює на планеті: будує водосховища, вирубує ліси, осушує болота, прокладає дороги і тунелі, видобуває корисні копалини тощо. Цим вона руйнує оселю багатьох тварин і місця зростання рослин, знищує організми, забруднює повітря, водойми, ґрунти. Такими своїми діями вона спричинює у природі зміни, через які потерпає і сама.

2. Як на людину впливає живая і нежива природа? Наведи приклади.

Як будь-яка живая істота на нашій планеті людина дихає, живиться, розмножується, росте. Для цього їх потрібні кисень, вода, поживні речовини, тепло. Ними людина завдячує природі: рослини виділяють кисень, водойми є джерелом води, завдяки рослинам і тваринам отримують продукти харчування, а також матеріали, з яких виготовляють одяг, будують споруди, створюють різні прилади тощо.

3. На підставі яких природних явищ виникло прислів’я: «Вода камінь точить»?

Про руйнівну сили води.

4. Поясни, як ти розумієш вислів «людина – частина природи».

Оскільки людина залежить від природи і є її частиною.

 

Підсумки

  • Людина є частиною природи і тісно з нею пов’язана.
  • Своєю господарською і природоохоронною діяльністю людина значно впливає на природу.
  • Природа змінюється під впливом природних чинників (Сонця, води, вітру тощо).

 

Сторінка природодослідника

Проведи спостереження. Літньої днини побувай у парку, лісі чи лісосмузі. Порівняй своє самопочуття в цих місцях з тим, если ти перебуваєш у кімнаті, на подвір’ї чи на вулиці величавого міста. Де тобі ліпше почувається, де ти відчуваєш більшу прохолоду?

Зроби висновок про те, як перебування на природі впливає на самопочуття людини.

Там більше кисню порівняно ніж у кімнаті, тому почкття краще, і настрій.