4.1 Текстові документи. Об’єкти текстового документа та їх властивості. Програми для створення та опрацювання текстових документів.1. Для чого призначено текстові процесори? Чим вони відрізняються від текстових редакторів?

Процесори - призначено для створення та редагування текстових файлів.
Вони відрізняються від текстових редакторів можливостями та функціями.

2. Які об'єкти в текстовому документі ви знаєте? Як і їх властивості? Як і дії над ними можна виконувати?

В текстовому документі основним об’єктом над яким йде робота - це текст. Також там є вкладки, робоче поле та різноманітні команди.

3. Які операції в текстовому процесорі можна виконувати над текстовим документом? У чому вони полягають?

Над текстовим процесором у текстовому процесорі можна виконувати такі операцій: видалення документа, зміна орієнтації документа, редагування документа, створення документа, відкриття документа, закриття документа тощо.

4. Які існують способи запуску текстового процесора? Які ви знаєте програми, запуск яких є аналогічним?

Текстові процесори запускаються, так само як і будь-які інші: натиском на значок програми (через пуск або у іншій папці).

5. Які основні елементи вікна текстового процесора ви можете назвати? Для чого вони призначені?

У вікні текстового процесора є такі основні елементи вікна: робоча область, сторінка текстового документа, рядок стану, рядок заголовка, стрічка тощо.