4. Які характерні особливості має процес зберігання даних як інформаційний процес?


Характерною особливістю зберігання даних є те, що їх наносять надовго існуючі носії. При цьому дані відповідним чином впорядковують. Збирання даних не є самоціллю, їх зберігають, щоб інформацію, яку вони несуть, можна було багаторазово використовувати.