4. Ковалентний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язкуЗастосуйте свої знання й уміння. Сторінка 19-20

2. Виберіть правильне твердження. Ковалентним неполярним зв'язком сполучені атоми в молекулі речовини, формула якої

 • А - N2 - правильна відповідь
 • Б - HF
 • В - СО
 • Г - ClF

3. Укажіть формулу речовини з ковалентним полярним типом зв'язку

 • А - Н2О - правильна відповідь
 • Б - І2
 • В - КСІ
 • Г - О2

4. Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів намагаються набути стійкої зовнішньої оболонки з

 • А трьох електронів
 • Б чотирьох електронів
 • В шістьох електронів
 • Г вісьмох електронів - правильна

5. Вставте пропущене слово. Для утворення хімічного зв'язку між двома атомами потрібно, щоб енергія системи з двох атомів була... за енергію окремо взятих атомів.

 • А нижчою - правильна відповідь
 • Б вищою

6. Виберіть запис, у якому символи елементів розміщені за зменшенням їхньої електронегативності

 • А - І, Ве, С, О
 • Б - В, N, С, Р
 • В - Н, N, К, С
 • Г - F, Сl, Вг, І - правильна відповідь

7. Правильним є запис (Х-електронегативність)

 • А Х(Н) < Х(Сl) - правильна відповідь
 • Б Х(S) > Х(О)
 • В Х(О) < Х(Вr)
 • Г Х(Н) > Х(N)

8. Порівняйте ковалентні зв'язки: а) у молекулах водню й гідроген хлориду; б) у молекулі амоніаку та катіоні амонію. Чим вони подібні і чим відрізняються? Відповідь
оформте як таблиці або діаграми Венна.

Приклад Подібні Відрізняються
а) H2 та HCl

механізмом утворення: усуспільнення електронів

видом зв'язку: неполярний та полярний

б) NH3 та [NH4]+

утворюється за рахунок спільних електронних пар

механізмом утворення: усуспільнення електронів і донорно-акцепторний