38. Середовище життя. чинники неживої природи: світло, повітря1. Які умови життя на планеті Земля?

Достатня кількість тепла, кисень, а також вода.

2. Що називають чинниками середовища?

Умови навколишнього середовища, що впливають на організми, називають чинниками середовища. Їх можна об’єднати у дві групи – це чинники неживої природи.

3. Назви чинники неживої природи. Як вони впливають на організми?

Розглянемо, яке значення для організмів мають чинники неживої природи: вологість, температура, повітря, освітленість.

4. Як організми пристосовуються до різного освітлення?

Ті що живуть на дні океану, а також тварини які мешкають у землі.

5. Майже після кожного уроку вчитель провітрює кабінет, у якому тривало заняття. Чому щоразу необхідно провітрювати приміщення?

Оскільки людина вдихає кисень, а видихає вуглекислий газ, при недачтатній кількості у організмі утворюється чадний газ СО2, який затримується у крові, і кров не здатна переносити кисень. І стає киснева недостатність.

 

Підсумки

  • На планеті Земля сформувалися всі необхідні умови для існування життя: наявність води, повітря, достатньо світла і тепла.
  • Середовищем життя називають усе, що оточує організм і впливає на нього. Розрізняють наземно-повітряне, водне і ґрунтове середовище життя.
  • Умови середовища, які впливають на організми, – це чинники середовища. Розрізняють чинники неживої природи і чинники живої природи.
  • До чинників неживої природи належать освітленість, вологість, температура, повітря.
  • Організми мають певні пристосування до впливу різного освітлення і використання повітря.