32. Розчини в природі. Значення води в природі1. Наведи приклади розчинів у природі.

Вода, спирт.

2. Яке значення води в живій природі?

Вода – універсальний і досить поширений розчинник у неживій природі.

Сучасний світ рослин і тварин, сама людина завдячують своїм існуванням воді. Рослинам вона потрібна, щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини по всьому тілу. Адже рослини живляться тільки тими речовинами, які містяться в ґрунті в розчиненому стані.

3. У воді річки чи моря міститься більше розчинених речовин? Як це довести?

Способом випаровування, оскільки великі частинки не випаровуються.

4. Розглянь малюнок і склади за ним розповідь про те, де і як людина використовує воду.

Люди навчилися використовувати воду у різниз цілях, наприклад, для вироблення електроенергії, для цього будують гідроелектро станції. А також воду використовують для приготування їжі і подорожів до іншого континента, чи туристичних подорожей у океані, чи морі.

Вода також служить у декораціях, а саме у акваріумах для середовища у якому живуть рибки.

Також поливання рослин і миття доріг.

 

Підсумки

  • Розчини – найпоширеніші суміші на Землі.
  • Природними розчинами неживої природи є вода океанів, морів, річок, озер, підземні води.
  • Усі процеси життєдіяльності організмів відбуваються за участю водних розчинів речовин.
  • Воду та її розчини обширно використовують у побуті й на виробництві.

 

Сторінка природодослідника

Виконай завдання. Проведи спостереження за водоймами твоєї місцевості. З’ясуй, які природні та штучні водойми є на її території. З якою метою та як люди їх використовують? Чи є джерельна вода і чи нередко йдуть дощі у твоєму краї? Експериментальним шляхом вияви розчинені речовини у воді різних водойм. Порівняй одержані результати та запиши їх у зошит.

 

Допоможуть дорослі

Поспілкуйся з дорослими членами твоєї родини і склади розповідь про те, як ваша родина використовує воду. Залежно від місця твого проживання з’ясуй:

  • з якого джерела ви берете воду для вживання в їжу;
  • яку воду ви використовуєте для прання, миття, поливу тощо;
  • чи сплачуєте ви за користування водою. Якщо так, то наскільки це відчутно для бюджету сім’ї;
  • якщо джерелом води є ваша криниця, то если її викопали і на яку глибину;
  • чи ощадно ваша родина використовує воду.

Склади корисні поради щодо заощадження води і поділися ними з друзями, однокашниками, родичами.