3. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомівЗастосуйте свої знання й уміння. Сторінка 14

2. Щорічний з'їзд Міжнародного товариства матеріалознавців 2006 року визнав найважливішим внеском, що сформував саму наукову дисципліну взагалі, періодичну систему хімічних елементів. Чи поділяєте ви цю думку? Відповідь обґрунтуйте.

3. Елементу 118 присвоєно назву Оганесон (Oganesson, Og), його відкриття завершило сьомий період періодичної системи. Поміркуйте й висловите припущення, до яких елементів він має бути подібний. Чому?

Він має бути подібний до інертних елементів, тому що, кожний період завершується інертним елементом.

4. Складіть хімічні формули селенатної кислоти, стронцій гідроксиду, обґрунтуйте свою відповідь

  • H2SeO4 - валентність Селену VI,
  • Sr(OH)2 - ступінь окиснення Стронцію +2.

5. В атомі хімічного елемента X електрони перебувають на п'ятьох енергетичних рівнях. На його зовнішньому енергетичному рівні на два електрони більше, ніж в атомі елемента У, протонне число якого 13. Визначте протонне число елемента X та кількість енергетичних рівнів в атомі елемента У.

Електронна оболонка атома елемента У з протонним числом 13 містить 13 електронів. На два електрони більше, тобто 15 електронів на зовнішньому енергетичному рівні буде містити атом елемента Х - це Стибій. Протонне число Стибію 51. В атома елемента з протонним числом 13 є три енергетичні рівні.

6. Спрогнозуйте хімічний характер хром (УІ) оксиду

Хімічний характер хрому буде кислотний.

7. Поясніть вислів М.О. Фігуровського "Періодичний закон цілком слушно називають дороговказом у вивченні хімії"

Через те, що усі досягнення сучасної хімії, зокрема атомної та ядерної, включно з атомною енергетикою та синтезом штучних елементів, стали можливими лише завдяки періодичному закону.

Закономірності зміни в періодичній системі хімічних елементів радіуса атомів, електронегативності, металічних і неметалічних властивостей