3. Які види інформаційних систем ви знаєте?


Види інформаційних систем:

За рівнем автоматизації інформаційні системи можна розподілити на такі три види:

  • ручні — усі інформаційні процеси реалізуються людиною без застосування будь-яких технічних засобів (у наш час такі інформаційні системи майже не застосовуються);
  • автоматизовані — у реалізації інформаційних процесів беруть участь як людина, так і технічні засоби (у наш час такі інформаційні системи найпоширеніші, причому технічними засобами найчастіше е комп’ютери різної потужності);
  • автоматичні — реалізація інформаційних процесів відбувається без участі людини (людина бере участь у роботі такої інформаційної системи лише на етапі її підготовки до роботи і на етапі аналізу отриманих результатів; у наш час такі системи малопоширені).

За рівнем аналізу даних Інформаційні системи можна розподілити на такі три види:

  • системи опрацювання даних — такі інформаційні системи виконують найпростіші операції опрацювання даних: упорядкування, перетворення, пошуку тощо, мають систему зберігання і пошуку даних — базу даних, але ніяк ці дані не аналізують;
  • системи управління — такі інформаційні системи аналізують отримані дані, порівнюють їх із плановими, виявляють певні потреби виробництва, відслідковують хід виконання проектів, за спеціальними алгоритмами встановлюють тенденції (закономірності, перспективи) в роботі підприємств, організацій і цілих галузей господарства;