3. Що називається доменним іменем? Наведіть приклади доменних імен


Доменним ім’ям називається адреса ресурсу в мережі, яка записана а використанням слів або їх скорочень, що розділені крапкою.

Доменне ім’я — це послідовність розділених крапками слів, яка зіставляється з певною ІР адресою.

Приклади доменного ім’я: 68.92.6.168., www.mon.gou.ua, ostriv.in.ua, urok.in.ua