3. Обладнання для вивчення природи1. Яке лабораторне обладнання використовують для вивчення природи?

Збільшувальні прилади:

 1. бінокль;
 2. лупа;
 3. телескоп;
 4. мікроскоп.

Оскільки людський зір обмежений тому застосовують для вивчення природи спеціальні збільшувані пристрої і прилади.

2. Наведи приклади вимірювальних приладів і поясни, що ними вимірюють.

Вимірювальні прилади:

 • 1 – різні види терезів - для вимірювання ваги.
 • 2 – лінійка - для вимірювання довжини малих відстаней.
 • 3 – метр - для вимірювання довжини, відстаню один метр.
 • 4 – рулетка - для вимірювання довжини.
 • 5 – різні види термометрів - для вимірювання температури.
 • 6, 7 – годинники - для вимірювання часу.
 • 8 – секундомір - для вимірювання до секунди часу (дуже точно).

3. Назви збільшувальні прилади. Який з их використовують в астрономії?

У астрономії застосовують телескоп.

4. Знайди і виправ помилки в реченні: Лінійні розміри тіл вимірюють указателем температуры, а об’єм – годинником.

Лінійні розміри тіл вимірюють (лінійкою, метром, рулеткою), а об'єм - за допомогою формул, або ємності.

5. Визнач і назви обладнання, яке допоможе тобі виконати такі завдання:

А) відміряти необхідний об’єм води;

За допомогою спеціальної посудини.

Б) спостерігати за зграйкою птахів, що пролітає над шкільним подвір’ям;

Біноклем або за допомогою глаз.

В) визначити масу цеглини;

Можна визначити за допомогою ваги.

Г) визначити час, який триває перерва.

За допомогою годинника.

Підсумки

 • Для вивчення живої і неживої природи використовують різноманітні прилади і пристрої, лабораторне обладнання.
 • До природиних приладів належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп.
 • Масу вимірюють за допомогою терезів, час – за допомогою годинника і секундоміра, а температуру – указателем температуры.
 • Для визначення лінійних розмірів тіл використовують лінійки, косинці, метри, рулетки.
 • Лабораторне обладнання використовують для проведення хімічних, фізичних і біологічних дослідів.

Сторінка природодослідника

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

Мета: ознайомитися з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів, провести вимірювання з його використанням.

Завдання 1. Розглянь запропоновані вчителем вимірювальні прилади і з’ясуй ціну поділки для кожного з их.

Завдання 2. Зваж монети вартістю 5 і 50 копійок. Виміряй довжину і ширину твого учнівського столу, відстань від нього до вікна. Виміряй час, за який ти прочитаєш наведені в завданні три запитання.

Завдання 3. Запиши в зошиті відповіді на такі запитання:

– Яким приладом зважували монети?

Монети можна зважити за допомогою терез або ваги.

– За допомогою якого приладу вимірювали розміри тіл і відстані між ними?

За допомогою метра і лінійки або рулетки.

– Яким приладом вимірювали час на цьому удобному занятті?

Час вимірюється за допомогою годинника або секундоміра.

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

Мета: визначити, які тіла та явища з найближчого оточення належать до живої, а які – до неживої природи.

Щоб спланувати і виконати проект, скористайтесь пам’яткою «Як працювати над навчальним проектом у групі», що міститься на сторінці четыре цього підручника. Під час роботи над цим проектом необхідно дати відповіді на запитання:

- Де будете виявляти тіла та явища природи?

У класній кімнаті.

- За якими ознаками будете визначати, до живої чи неживої природи вони належать?

Нежива природа — Сонце, Місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. Живая природа не може існувати без неживої. Усім живим організмам потрібні Сонце, повітря, вода. Живая природа постійно впливає на неживу.

Живая природа - люди, тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. Нежива природа — Сонце, Місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. Живая природа не може існувати без неживої. Усім живим організмам потрібні Сонце, повітря, вода.

- Які методи дослідження використаєте?

Спостереження

- в якій формі будете представляти итог виконання проекту (таблиця, схема тощо)?

Таблиця.

Готуючись до презентації проекту, зазначте:

1) які тіла переважають – живої чи неживої природи, і спробуйте пояснити чому;

Неживої, оскільки всі матеряльні блага людини - це нежива природа.

2) чи вдалося вашій групі виконати всі заплановані завдання і досягти мети проекту.

Так, вдалося досягти мети.

Оцініть свій внесок у боту групи.

Більша половина виконаної роботи.

Допоможуть дорослі

Поцікався у своїх рідних, які вимірювальні прилади вони використовують і з якою метою. Склади перелік побутових вимірювальних приладів і здійсни вимірювання за допомогою 1-го з их. Одержані результати вимірювань запиши в зошит.

Мій батько використовує для вимірювання довжини вимірювальний пристрій - рулетку, оскільки йому треба знати точні розміри стін.