24. Рухи землі. пори року1. Що називають: а) добою; б) роком?

Доба - це обер Землі навколо своєї осі, а роком - повний оберт планети навколо Сонця.

2. Поясни, чому денек змінює ніч.

Оскільки Земля обертається новколо Сонця.

3. Поясни, чому відбувається зміна пір року.

Оскільки земля нахилена ближче до Сонця на північному полюсі.

4. Чи існує відмінність у тривалості денька і ночі на території України влітку й узимку?

Ні.

5. Поясни нерівномірність розподілу сонячного світла й тепла на поверхні Землі протягом денька і року.

По поверхні кулястої Землі сонячне тепло і світло розподіляються нерівномірно. Це пояснюється тим, що кут падіння променів на різних широтах різний.

Ви вже знаєте, що земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом. Своїм північним кінцем вона спрямована в бік Полярної зорі. Сонце завжди освітлює половину Землі. При цьому більше освітлюється то Північна півкуля (і денек там триває довше, ніж у іншій півкулі), то, навпаки, Південна. Двічі на рік обидві півкулі бувають освітлені однаково (тоді й тривалість денька в обох півкулях однакова).

 

Підсумки

  • Земля одночасно обертається навколо своєї осі та навколо Сонця. Доба – час повного обертання Землі навколо своєї осі. Доба триває 24 години.
  • Живі істоти на планеті Земля не відчувають її обертання навколо осі, тому що рухаються разом з нею.
  • Завдяки нахилу осі обертання Землі в один бік і рухові нашої планети навколо Сонця змінюються пори року.

 

Сторінка природодослідника

У різні години денька Сонце не лише по-різному освітлює тіла на Землі, а й нагріває їх теж неоднаково. Переконайся в цьому на досліді. Тобі знадобляться два монети, вартістю 20 5 копійок. В обід, если Сонце посилає прямі промені і здається розташованим прямо над головою, поклади одну монету на добре освітленому місці, а другу тримай у тіні. Через півгодини візьми обидві монети в руку. Наскільки відчутною є різниця між теплом, яке поширюється на руку від кожної з монет? Дослід повтори через три години. Більшою чи меншою стала різниця між теплом, ніж у першому випадку? Як змінилося розташування Сонця на небі за час проведення досліду? Зроби висновок, у якому положенні на небі Сонце посилає нам більше тепла.

 

Cторінка ерудита

Найдовший денек у Північній півкулі, а отже, і в Україні, – 22 червня. Його називають деньком літнього сонцестояння. Після 22 червня денек поступово зменшується, а ніч збільшується. Так триває до 22 грудня. Цього денька у нас найдовша ніч і найкоротший денек. Це денек зимового сонцестояння. З 23 грудня ніч поступово зменшується, а денек збільшується, і 21 березня їх тривалість стає однаковою – по 12 годин. 21 березня – деньек весняного рівнодення. Є ще денек осіннього рівнодення. Це 23 вересня.