2.3. Зберігання даних з Інтернету. Авторське правоДайте відповіді на запитання (сторінка 102)

1. Як зберегти зображення, що міститься на вебсторінці?

  1. Відкрити контекстне меню зображення.
  2. Вибрати команду Зберегти зображення як.
  3. Відкрити у вікні Зберегти як папку, призначену для збереження зображення з вебсторінки.
  4. Вибрати кнопку Зберегти.

2. Як зберегти фрагмент тексту з вебсторінки?
Виділити текст та скопіювати його в документ який можна зберегти.

3. Які права називають авторськими?
Усі матеріали в Інтернеті: тексти, зображення, музичні твори, відео тощо мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за їх використання винагороду тощо. Ці права називають авторськими. Ці права охороняє Закон України про захист авторських прав. За порушення цього закону передбачена кримінальна відповідальність.

4. Що називають плагіатом?
Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають плагіатом. Плагіат - це привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

5. Як дотриматися закону про захист авторських прав, якщо матеріали з Інтернету мають ліцензію Creative Commons?
Ліцензія відкритого доступу - це дозвіл правовласника здійснювати використання його твору іншими особами за певних умов. Найбільш поширеною є практика використання Ліцензій Creative Commons. Ліцензії Creative Commons дозволяють авторам: визначати можливості подальшого використання їхніх творів захищають їх від несанкціонованого використання створюють легальне середовище для вільного обміну контентом. Користувачі ж здобувають можливість вільно використовувати цифровий контент за згодою авторів.

1. Чому потрібно захищати авторські права?
Тому що інтелектуальна праця автора та не усі можуть її використовувати так, як захочуть.

2. Як забезпечити дотримання авторських прав під час використання відомостей, отриманих з Інтернету: під час усного виступу; у презентації; у текстовому документі?
Потрібно вказати у своїй презентації джерело (адреси сайтів) та автора цих статей.

3. Чи буде вважатися порушенням авторських прав, якщо фрагмент тексту буде не скопійований зі сторінки та вставлений у текстовий документ, а введений з клавіатури самостійно?
Так. оскільки все одно текст береться без дозволу.

5. Що ви розумієте під академічною доброчесністю учня/учениці?
Я це розумію так: він чи вона не списує, самостійно виконує усі завдання.