2. Які суспільно-політичні події Національно-визвольної війни ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.


  • 1648 р. — національно-визвольне повстання проти Польщі під проводом Б. Хмельницького. Згуртування національних сил, створення військових загонів і перші перемоги на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями.
  • 1649 р. — Зборівська битва й укладання Зборівської угоди. Перехід під владу гетьмана Брацлавського, Київського та Чернігівського воєводств. Формування козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини). 1651 р. — битва під Берестечком. Підписання Білоцерківського договору. Скорочення території Гетьманщини та реєстру козаків.
  • 1654 р. — Березневі статті Б. Хмельницького. Україно-московський договір про перехід Гетьманщини під протекторат Московської держави.