2. Що таке інформатика як галузь людської діяльності?


Інформатика — галузь людської діяльності, пов’язана зі здійснення інформаційних процесів за допомогою комп'ютерних засобів.