1.6. Операційна система, її призначенняПоміркуйте (сторінка 55)

Які з наведених значків програм ви знаєте? Які програми відкриваються з використанням цих значків? Дані яких типів опрацьовують ці програми?

  • Програма Google Chrome - Текстові, графічні, звукові, відео дані
  • Програма Paint - Графічні та текстові дані
  • Програма PowerPoint - Текстові, графічні, звукові, відео дані
  • Програма Viber - Текстові, графічні, звукові, відео дані
  • Програма Word - Текстові, графічні дані
  • Програма Scratch - Текстові дані
  • Програма Zoom - Звукові та відео дані

Поміркуйте (сторінка 57)

Як ви розумієте, що таке файл?

На мою думку, файл - це дані, тексти, фото, малюнки, пісні, відеофільми, які зберігаються на носіях.

Як ви думаєте, для чого призначено папки?

На мою думку, папки призначені для того, щоб там зберігати файли

Пригадайте (сторінка 59)

Які операції над файлами та папками ви виконували?

Я копіював, видаляв, створював, архівував, перейменовував, редагував вміст, додавав та видаляв дані.

Як скопіювати файл з флешки на Робочий стіл?

Потрібно зайти на флешку, клацнути правою кнопкою миші на потрібному файлі, у контекстному меню обрати Копіювати, перейти на Робочий стіл, клацнути правою кнопкою миші на Робочому столі, у контекстному меню обрати Вставити.

Пригадайте (сторінка 60)

Що таке меню програми?

Меню програми - це елемент інтерфейсу користувача, що дозволяє вибрати одну з декількох перерахованих опцій програми.

Які елементи керування ви використовували в різних програмах?

Я використовував такі елементи керування як вставка, малювання, зміна кольору, накреслення у програмі Word. Я використовував/ла такі елементи керування як вставка, малювання, зміна кольору, накреслення, вставка фігури та заливка у програмі Paint.

Пригадайте (сторінка 63)

Як змінити ім'я файлу чи папки з використанням контекстного меню?

Клацнути правою кнопкою миші на потрібному файлі чи папці, у контекстному меню обрати Перейменувати

Що станеться при зміні розширення імені файлу?

При зміні розширення імені файлу, файл може почати неправильно працювати.

Пригадайте (сторінка 65)

Що таке програмне забезпечення?

Програмне забезпечення - це сукупність програм системи оброблення інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Які програми ви використовували в початковій школі?

У початковій школі ми використовували Word, Paint, Scratch, PowerPoint

Дайте відповіді на запитання (сторінка 69)

1. Для чого призначена операційна система?

Операційна система призначена для керування роботою пристроїв комп'ютера; організацій обміну даними між користувачем і комп'ютером та пристроями комп'ютера; забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера, організації зберігання даних на носіях даних.

2. Які основні елементи графічного інтерфейсу ОС?

Вікна, значки або піктограми, меню та вказівник, або коротко це WIMP.

3. Які папки належать до спеціальних і для чого вони призначені?

До спеціальних папок ОС Windows належать: 1) кошик. 2) комп'ютер. 3) моя папка. Їхнє призначення зберігати файли.

4. Як створити папку?

Щоб створити папку потрібно клацнути правою кнопкою миші, обрати дію Створити в контекстному меню, потім обрати Папку в контекстному меню, що з'явиться.

5. Які програми належать до прикладних?

Прикладне програмне забезпечення, призначено для розв'язання задач користувача. Наприклад: редактори тексту, електронні таблиці, бази даних тощо.

Виконайте завдання (сторінка 70)

1. Запишіть у зошит словесний алгоритм створення папки Реферат в папці Мої документи кількома способами. Виконайте цей алгоритм.

  • 1 алгоритм: Відкрийте Файловий провідник, потім перейдіть до розташування, де потрібно створити папку, й натисніть кнопку Створити папку. Введіть ім'я папки Реферат й натисніть клавішу Enter.
  • 2 алгоритм: Відкрийте папку Мої документи, клацніть правою кнопкою миші, оберіть дію Створити в контекстному меню, потім обрати Папку в контекстному меню, що з'явиться, відразу перейменуйте папку на Реферати.

2. Запишіть у зошит словесний алгоритм видалення файлу малюнка Осінній ліс.bmp з папки

Користувач з використанням засобів Провідника. Оберіть малюнок Осінній ліс.bmp та натисніть піктограму Видалити на ліній Основне.