14. Хімічні явища, або хімічні реакції1.Що називають хімічним явищем? Яку іншу назву хімічних явищ ти знаєш?

Утім нередко в природі чи внаслідок діяльності людини відбуваються явища, за яких одні речовини перетворюються на інші. Такі явища називають хімічними.

Отже, зміни, унаслідок яких руйнуються одні й утворюються інші речовини, називають хімічними явищами, або хімічними реакціями.

2. У чому полягає головна відмінність між фізичними та хімічними явищами? Наведи приклади.

Фізичним явищам властиві зміни агрегатного стану речовини, розмірів і форми тіла, положення тіл одне відносно 1-го. При цьому нові речовини не утворюються.

3. Які ознаки свідчать про те, що відбулося хімічне явище?

Отже, зміни, унаслідок яких руйнуються одні й утворюються інші речовини, називають хімічними явищами, або хімічними реакціями.

4.Назви ознаки горіння та умови, за яких воно відбувається.

Хімічні явища, що супроводжуються виділенням світла й тепла, дістали назву горіння. Першою хімічною реакцією, яку люди почали свідомо здійснювати, була саме реакція горіння.

5. До фізичних чи хімічних явищ належать:

  • а) виготовлення цвяхів із заліза - фізичні.
  • б) поява іржі на залізному виробі - хімічні.
  • в) скисання молока - хімічна.
  • г) приготування з молока масла - фізична і хімічна, збивання молока - це фізична, а далі йде хімічне явище.

Підсумки

  • Хімічні явища (хімічні реакції), на відміну від фізичних, супроводжуються руйнуванням одних речовин і утворенням інших.
  • Про хімічне явище свідчать виділення газу, випадання осаду, зміна кольору, поява світла і тепла.
  • Людина навчилася керувати хімічними явищами – тривалий час здійснювати корисні та уповільнювати чи призупиняти шкідливі.

Сторінка природодослідника

Розробка міні-проекту. Опале листя: користь чи шкода?

Утворіть групу із 4–5 учнів і, користуючись різними джерелами інформації, у тому числі Інтернетом, розробіть міні-проект на тему «Опале листя: користь чи шкода?».

Виконуючи проект, підготуйте відповіді на такі запитання:

У яких дерев вашої місцевості опадає листя?

Що відбувається з опалим листям у природі і яке це має значення?

У чому полягає користь від опалого листя?

Чим шкодить опале листя?

Поцікавтеся, що роблять з опалим листям мешканці вашої місцевості.

Cторінка ерудита

Тобі доводилось бачити металеві огорожі, дахи, залізні вироби, вкриті шаром коричневої іржі. Поява іржі – це наслідок небажаного хімічного явища корозії (дослівно – роз’їдання) металів, що відбувається під впливом речовин навколишнього середовища. Щоб запобігти цьому шкідливому хімічному явищу, металеві вироби фарбують, змащують мастилами, вкривають емаллю, іншими металами тощо.