1.3. Інформаційні системи. Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людиниПоміркуйте (сторінка 23)

Які операції здійснюються під час прогнозування погоди? Де використовуються ці прогнози?

Для складання прогнозу збирають дані про поточний стан атмосфери та проектують її зміни. Температура, тиск, вологість і швидкість вітру - ці дані збирають з усієї земної кулі, а потім передають до потужних суперкомп'ютерів. Потім відбувається аналіз цієї інформації, а згодом ми можемо побачити прогноз погоди на наступний день, тиждень, місяць.

Як швидко знайти книжку у великій бібліотеці?

Зазвичай, у великих бібліотеках є спеціальна програма, або документ, у якому розміщено назви всіх книг, які є у цій бібліотеці, та на якій полиці вони розміщені. Коли ми приходимо до бібліотеки, ми говоримо бібліотекарці, що нам потрібна така книга, вона дивиться в програмі, або в документі, де знаходиться ця книга, і так швидко можна знайти потрібну книгу.

Звідки працівник залізничної каси знає, які місця в поїздах вільні?

Коли люди купують квитки в залізничній касі чи в додатку, ця інформація відразу обробляється та надсилається до сервера програми, звідси ми знаємо, які місця вільні у вагоні, а які вже зайняті.

Поміркуйте (сторінка 26)

Знімки фрагментів вікон яких програм подано на малюнку?
PowerPoint
Scratch
Калькулятор

Які дані опрацьовують ці програми?
текст, графічні зображення, звукові та відео об'єкти
Набір команд щодо різних подій
Числові дані

Що є результатом опрацювання?
Презентація
Програма
Вираз, або число

Пригадайте (сторінка 28)

Які інформаційні технології ви використовуєте, коли готуєтеся до уроків?

 • Я використовую такі інформаційні технології:
 • інформаційні технології опрацювання текстів;
 • інформаційні технології опрацювання зображень (малюнків і фотографій);
 • інформаційні технології опрацювання числових повідомлень;
 • інформаційні технології опрацювання відео;
 • інформаційні технології передавання даних комп'ютерними мережами (надсилання та отримання повідомлень, різноманітних файлів)

Чи використовуєте ви комп'ютерні засоби для проведення обрахунків, для планування своєї діяльності на тиждень, місяць?

Так, я використовую калькулятор для проведення розрахунків, не використовую комп'ютерні засоби для планування своєї діяльності.

Дайте відповіді на запитання (сторінка 32)

1. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади ІС?

Це система. яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання й опрацювання інформації, дані в інформаційної системи можуть зберігати в неструктурованому або у структурованому вигляді.

Неструктуровані дані це звичайні текстові документ (можливо, ілюстровані): статті. реферат. журнали, книги тощо. Системи в яких зберігають неструктуровані дані, не завжди дають конкретну відповідь на запитання користувача, а можуть видати текст документа або перелік документів, у яких потрібно шукати відповідь. Структурування даних передбачає задання правил, що визначають їхню форму, тип, розмір, значення тощо.

2. Які складові комп'ютеризованих інформаційних систем ви знаєте? Поясніть їх призначения?

Складовими комп'ютеризованих інформаційних систем є технічні пристрої. зберігання та опрацювання інформації, за допомогою комп'ютера та його складовими, нині використання комп'ютеризованих систем на кожному кроці, в магазинах, школах, аптеках, банках і т.і.

3. Що таке технологія?

Технологія - це сукупність знань і прийомів, які впорядковано застосовуються для досягнення певної мети або розв'язання проблеми. Технологія є відповіддю на прагнення людини змінній навколишнє середовище та поліпшити якість його життя. Він включає знання та техніки. розроблені та часом, які використовуються організовано для задоволення певних потреб.

4. Які технології називають інформаційними?

Інформаційні технології - не все. що пов'язано з обробкою, зберіганням і передачею даних. Сьогодні вони оточують нас у всіх сферах життя: записна книжка в вашому телефоні це база даних, бортовий комп'ютер автомобіля - спеціальна обчислювальна система.

IT стали невіддільною частиною сучасного життя і займає значне місце в суспільстві майбутнього. Зараз важко знайти сферу, в якій ще не використовуються інформаційні технології. Можна сказати, що інформаційні технології глибоко проникли в наше життя і сучасне суспільство. яке не може в нинішньому вигляді існувати без них.

Які ви знаєте напрямки використання інформаційних технологій у сучасному суспільстві?

Мережа Інтернет, мережі мобільного зв'язку, на основі цих глобальних технологій створюють безліч напрямків, типу соцмереж, смс сповіщень і т.і.

Обговоріть та зробіть висновки

1. Які комп'ютеризовані інформаційні системи ви використовуєте вдома; під час подорожей.

Під час навчання використовую інтернет-бібліотеки, та вікіпедію, під час розваг соціальні мережі, під час подорожей електронні онлайн карти.

2. Які комп'ютеризовані інформаційні системи використовують у вашій школі наведіть приклади та опишіть їх складові.

На даний час найпоширеніше використання додатка “classroom", це безплатний вебсервіс. створений Google для навчальних закладів з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом.

3. Чому технології називають інформаційними? Які інформаційні технології вам відомі з початкової ніколи? Яке їх призначення?

Інтерактивна дошка - це сенсорний екран, приєднаний до комп'ютера, зображення з якого передає на дошку проєктор. Інтерактивна дошка працює одночасно як монітор комп'ютера і як звичайна дошка. Досить доторкнутися до поверхні дошки, щоб керувати програмами, запушеними на комп'ютері. Використовуючи дошку, ви можете відкривані файли, працювали з Інтернетом. писані поверх будь-яких додатків в. ваб-сайтів і відображень за допомогою спеціальних маркерів. Закінчивши роботу, ви можете зберегти всі ваші записи для подальшого використання.

4. Чи використовує інформаційні технології письменник, журналіст, якщо так, то поясніть, які та як?

Звісно використовуюсь, сучасні письменники для написання кити використовують файлові електронні документ та пристрої для зберігання інформації, також журналіст навіть для публікації свого матеріалу використовують всесвітню мережу Інтернет

Виконайте завдання

1. Наведіть приклади застосування інформаційних технологій у різних галузях діяльності людини.

У сфері освіти основні завдання IT - забезпечити учням та студентам можливості отримувати відомості з різноманітних джерел, у різний спосіб і залежно від індивідуальних потреб. Існує велика кількість навчальних, контролюючих, розливальних, ігрових та інших комп'ютерних програм з різних предметів. Рівень їх складності й ефективності різний. Найпростіші з них використовують для перевірки знань і вмінь учнів з окремих питань. наприклад таблиці множення.

2. Що з наведеною нижче є інформаційними системами.

 • а) Кулінарна книжка (Інформаційна система)
 • б) Регулювальник руху автомобільного транспорту (Інформаційна система)
 • в) Датчик темпера тури навколишньої о середовища (Інформаційна система)
 • г) Вікіпедія (Інформаційна система)
 • д) Аеропорт (транспортне підприємство, яке забезпечує перевезення пасажирів, багажу, вантажів та польоти цивільної авіації, в цій сфері діяльності також використовують інформаційну систему для своїх клієнтів)

3. Опишіть шкільну бібліотеку як інформаційну систему

Там присутній інформаційний процес зберігання. вона веде дані хто бере книги і на певний час, також присутні інформаційний процес передавання.

4. Запишіть у зошит. у яких сферах людської діяльності використовують такі інформаційні технології:

 • а) Опрацювання текстових документів (Редактор)
 • б) Опрацювання числових даних (Бухгалтер)
 • в) Опрацювання звуку, відео (Звукорежисер, Режисер)
 • г) Передавання даних комп'ютерними мережами (Користувачі)
 • д) Комп'ютерна графіка (Дизайнер)