1.2. Повідомлення, інформація. Дані. Інформаційні процесиПоміркуйте (сторінка 13)

Про що наведені на малюнку 1.6 повідомлення?

На першому малюнку показано емоції за допомогою смайликів, на другому показано, що безпечно переходити дорогу, на третьому показано, що є якийсь звук, на четвертому малюнку пробують передати атмосферу осені.

Якими способами подано повідомлення?

Візуальним способом.

Між якими об'єктами може відбуватися обмін повідомленнями?

Між передавачем та приймачем.

Які з цих повідомлень передбачають обов'язкове виконання певних дій?

Зображення 2, адже якщо його порушувати може трапитися нещасний випадок.

Поміркуйте (сторінка 14)

Які органи чуття має людина?

Органи зору, органи слуху, органи смаку, органи нюху, органи дотику.

Чи у всіх людей органи чуття мають однакові значення властивостей?

Ні, є люди, які погано бачать, чують. Наприклад, у більшості людей, які погано бачать, набагато краще розвинуті органи дотику, ніж в інших людей, які добре бачать.

Поміркуйте (сторінка 16)

На яких уроках ви використовували поняття "інформація"?

На всіх уроках ми використовуємо поняття інформація, навіть на фізкультуру нам вчителька пояснюють виконання вправ за допомогою інформації.

Як ви розумієте, що таке "інформація "?

Інформація - це результат сприйняття та опрацювання людиною повідомлень з навколишнього світу.

Повідомлення якого виду може опрацьовувати людина?

Здорова людина може опрацьовувати візуальні, звукові, смакові, нюхові та тактильні повідомлення.

Чи може такі самі повідомлення опрацьовувати ваш комп'ютер?

Ні, не може він опрацювати смакові, нюхові та тактильні повідомлення.

Пригадайте (сторінка 17)

З якими процесами в живій та неживій природі ви ознайомилися в початковій школі?

Процес живлення, процес коливання, процес обміну, биття серця, землетрус, виверження вулканів.

Що таке процес?

Процес - послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком, сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату, послідовна зміна станів об'єкту в часі.

Дайте відповідь на питання (Сторінка 21)

1. Як людина сприймає повідомлення? Які бувають повідомлення за способом сприйнятій?

Людина сприймає повідомлення і навколишнього світу використовуючи свої органи чуття.

За способом сприйнятій:

 • візуальні,
 • звукові,
 • смакові,
 • нюхові,
 • тактильні.

2. Що таке дані? Хто або що може опрацювати дані?

Дані - це повідомлення, які подано так, що їх зручно зберігати, передавані та опрацьовувати.
У процесі передавання повідомлень беруть участь два об'єкти - передавач і приймач, а також середовище передавання (канал зв’язку).
Опрацьовувані дані може людина або машина (комп'ютер), калькулятор.

3. Які носії повідомлень ви використовуєте?

Носії повідомлень: паперові (зошит, книжка), цифрові (флеш-карта, телефон, інтернет)

4. Які процеси називаються інформаційними?

Процеси передавання, опрацювання, зберігання повідомлень називають інформаційними процесами.

5. У чому полягають процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень?

У процесі передавання повідомлень обов’язково берутьь участь два об'єкти - передавач (джерело повідомлень) і приймач.
Результатом опрацювання повідомлень - нове повідомлення, що фіксується в пам'яті людини або на іншому носії. Так розв'язавши задачу, ви записуєте відповідь - нове повідомлення.
Працюючи з підручником, читаєте текст, розглядаєте малюнки чи схеми. Таким чином ви опрацьовуєте повідомлення.
Для зберігання повідомлень сучасна людина використовує різноманітні носії: власну пам'ять (головний мозок), папір, оптичні диски, флешкарта тощо.

Обговоріть зробіть висновки

1. У яких випадках людина використовуй пристрої для сприйняття повідомлень? Наведіть приклали

Пристрої: телефон (для розмов чи повідомлень), телевізор (коли переглядаєш фільм, передачу), ігрова приставка (коли граєш в ігри). навігатор (в дорозі) і т.д.

2. Який зв'язок між повідомленнями й даними?

Повідомлення, зафіксовані на певному носії та подані у вигляді, зручному для передавання й опрацювання людиною або пристроєм, утворюють дані. Про людину, що отримала повідомлення про певний об'єкт, кажуть. що вона поінформована або то вона має інформацію про об'єкт. Тобто інформація є наслідком отримання людиною повідомлень.

3. Для чого людина зберігає повідомлення?

Людина зберігає повідомлення для використання у навчанні, своїй життєдіяльності та для спілкування.

4. Які інформаційні процеси відбуваються під час навчання?

Під час навчання відбуваються такі інформаційні процеси:

 • Пошук - шукаємо необхідну інформацію.
 • Опрацювання - визначаємо чи інформація підходить.
 • Зберігання - завершальний етап.
 • При поширенні інформації відбувається інформаційний процес - поширення.

5. Які пристрої використовує людина, здійснюючи інформаційні пронеси зберігання та опрацювання повідомлень?

Коли зберігаємо використовуємо такі пристрої. як зошит, камера (коли фотографуємо для фотознімків). Для опрацювання повідомлень ми використовуємо книжки (читаємо), інтернет (шукаємо погрібну інформацію), енциклопедію, розповідь учителя.

Виконайте завдання

1. Назвіть органи чуття, якими людина сприйняла, що:

 • а) язиком (смак).
 • б) вухами (звук),
 • в) очима (зір),
 • г) руками (дотик),
 • д) руками (дотик),
 • с) носом (нюх).

5. Наведіть приклади даних, які ви використовуєте в навчальному процесі на уроках з музичного мистецтва, математики, історії. Запишіть по два приклади з кожного навчального предмета в текстовий документ, який збережіть у вашій папці з іменем завдання 1.2.4.

 • На уроках музичного мистецтва використовуймо комп'ютер для якісного відтворення музичного твору
 • На уроках історії можна використати телефон з дозволу вчителя для запису уроку і потім використовувати цей звукозапис для підготовки до наступних занять.
 • На уроках математики - калькулятор, для виконання математичних обчислень.