12. Магнітні та електричні фізичні явища1. Наведи приклади магнітних явищ та їхнього удобного використання.

Магнітне полн Землі, практичне виклристання для компаса.

2. У переліку тіл і речовин укажи, які притягуватимуться магнітом, а які – ні: залізний цвях, пластмасова скріпка, цукор, кухонна сіль, залізна та алюмінієва ложки.

Притягуватимуться залізний цвях, залізна ложка, непритягуватиметься алюмінієва ложка, пластмасова скріпка, цукор і кухона аіль.

3. Поясни, чому виникають електричні явища.

Завдяки магнітному полю у якому починають рухатися електрони.

4. Якщо прозору обкладинку для зошита або книги потерти об аркуш паперу 10–15 разів, то, віддалені на невелику відстань (близько 10 см), вони притягуватимуться одне до 1-го. Яке явище відбувається при цьому? Поясни його.

Це сталося тому, що внаслідок тертя зошита, він електризувалася.

Підсумки

  • Магніти – це природні чи штучні тіла, здатні притягувати до для себя інші тіла, до складу яких заходить залізо.
  • Вивчення магнітних явищ отдало змогу виготовити компас – прилад, завдяки якому мандрівники орієнтуються на місцевості.
  • Електричні явища – це взаємодія наелектризованих тіл.
  • Люди використовують електричні явища, конструюючи й виготовляючи електричні прилади.

Сторінка природодослідника

Виконай удома завдання. Досліди дію магніту на різні монети. Для цього тобі знадобляться магніт, монети вартістю 1, 2, 5, 10, 20 5 і 50 копійок.

По черзі доторкнись магнітом до кожної з монет. Яким буде итог дії магніту на монети в кожному випадку?

Опиши побачене в зошиті. Зроби висновок про те, монети якого кольору притягуються до магніту. Спробуй пояснити його.

Cторінка ерудита

На малюнку 40 четыре зображено штучно виготовлені магніти у вигляді підкови та прямокутного бруска. В их одну половину зафарбовано в синій колір, іншу – в червоний. Це зроблено для того, щоб розрізняти північний полюс (Пн) магніту та південний (Пд). Магніти притягуються різнойменними полюсами і відштовхуються однойменними. Якщо спробувати розділити полюси магніту, то із цього нічого не вийде. Навіть найменший шматочок магніту, відокремлений від будь-якої його частини, завжди матиме два полюси.