11. Що таке авторське право? Які дії передбачають під час захисту авторських прав?


Авторське право — це набір суб’єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Практично всі інтелектуальні твори можуть бути захищені як інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність ділить всесвіт інтелектуальної творчості на три галузі:

  • авторські права;
  • торгові марки;
  • патенти.

Авторське право захищає вираз, товарний знак, імена, патенти та ідеї. Воно захищає творчі вираження, які були зведені до матеріальної форми. Такі, як книги, частина музичних записів, комп’ютерних програм, сценарії, картини, фотографії, кіно.