1.1. Об’єкти, їх властивості, значення властивостей об’єктаПоміркуйте (сторінка 5)

1) Які предмети зображено на фото (мал. 1.1)?

Фото №1 та №3 це предмети: камінь та мак, на інших фото зображено явище.

2) Які явища зафіксовано?

Фото №2 та №4 - вогонь, захід Сонця.

Поміркуйте (сторінка 7)

1) Які об'єкт є на фото (мал. 1.2)?

 • Набір інструментів у Paint
 • Властивості документа, розмір документа
 • Пошуковий запит
 • Властивість робочого вікна (згорнути розгорнути, закрити)
 • Кіт Scratch, програма для програмування Scratch
 • Дії при закритті документа (зберегти зміни, або видалити)

2) Які дії можна над ними виконати?

Копіювати, редагувати, форматувати, внести зміни, зменшити, збільшити, вирізати, видалити.

Дайте відповіді на запитання (сторінка 11)

1. Які об'єкти є предметами, а які — явищами? Наведіть приклади предметів та явищ.
Предметами є людина і підручник, олівець і полуниця, автомобіль і комп'ютер, стілець і човен, дерево й огірок.
Явищами є дощ і рух велосипедиста. обертання нашої планети навколо Сонця і гроза, pier дерев тощо.

2. Що таке об'єкт? Що таке властивість об'єкта?
Об'єкт це предмети та явища (те, на що спрямована певна діяльність). Властивість об'єкта це його параметри, атрибути або характеристики. цс особливість, стан і поведінка об'єкта.

3. Що таке об'єкт? Що таке властивість об'єкта?
У результаті дії об'єктів або над об’єктами, значення їх властивостей можуть змінюватись.

4. Що таке програмний об’єкт? Які прої рамні об'єкти ви використовували під час роботи з вікнами програм?
Програмні об'єкти це об’єкти, що використовуються в комп'ютерних програмах.
Піл час роботи з вікном програми текстовий редактор я використовував кнопки головного меню, кнопки керування вікном.

5. Які є способи виконання дій над програмним об'єктом?
С пособи виконання дій над програмним об'єктом: головне меню та контекстне меню.

Обговоріть і зробіть висновки (сторінка 11)

1. Які об'єкти є у вашому класові? Які їх властивості?

У класі: парта, стілець, учні, вікна, класна дошка. Властивості: Парта розмір, колір, форма. Стілець розмір, стан, форма, кількіст ь ніжок. Учень вік, зріст, маса гіда, успіпшіст ь з предмету. Вікно - висота, ширина, колір. Класна дошка довжина, висота, ширина, колір, матеріал, розташування.

2. Які спільні та які відмінні властивості в зошита і книжки?

Книжка га зошит однакові за формою (наприклад прямокутні), але відмінні за призначенням.

3. Як відрізнити один об'єкт від іншого?

Об'єкти можуть відрізнятися за своїми властивостями та ім'ям.

4. Над якими об'єктами ви виконували дії на уроках математики?

На уроках математики: м'яч, фігура, приклад. Змінювали значення таких властивостей, як колір, обрахунок, розмір. У графічному редакторі використовували такі програмні об'єкти розмір, колір заливки, колір ліній, товщина лінії.

5. У результаті чого можуть змінюватися значення властивостей об'єктів?

Значення властивостей об’єкта можуть змінюватися, інколи зміна значень властивості об'єкта відбувається в результаті дій його самого. Різні об'єкти можуть мати як різний набір властивостей (наприклад, огірок і дощ), так і однаковий, наприклад, об'єкти - підручники з інформатики для 5 класу. В останньому випадку об'єкти відрізняються один від одного значеннями деяких властивостей (наприклад, складом авторів).
Різний набір властивостей, якщо два трикутники, мають різну форму та різний колір заливки; однаковий - два трикутники прямокутні, однаковий розмір та заливка, наприклад червона.

Виконай завдання (сторінки 11-12)

1. Наведіть приклади об’єктів з навколишнього світу: предметів, явиш і назвіть 2-3 їх властивості.

 • Предмети: стіл, шафа, будинок, книга, м'яч, ручка, зошит, кімната
 • Явища: лід, вихор, веселка, хмари, блискавка

Властивості

 • Комп'ютерний кабінет: довжина, ширина, висота, кількість вікон, наявність комп'ютерів
 • Чорне море: ім'я, впадають річки, найбільша глибина, країни береги яких омиває

2. Назвіть 3-4 властивості об’єктів ...

Властивості

 • Населений пункт - ім'я, плота, чисельність населення
 • Літак - склад літака, призначення, кількість посадкових місць, дальність польотів
 • Комп'ютер - вид комп'ютера, складові комп'ютера, розмір екрана монітора
 • Дощ - час початку, тривалість, час закінчення, кількість опадів
 • рух човна по річні - власна швидкість човна, швидкість течії, швидкість човна проти течії

Значення:

 • населений! пункт - Львів; 149 км2
 • літак - військові, цивільні: магістральні дальні, середні, ближні, місцевого призначення
 • комп'ютер - настільні комп'ютери, ноутбуки та нетбуки, планшетні ноутбуки та планшети, кишенькові персональні комп'ютери й смартфони; 21 дюйм
 • дощ - 9.20 год; 40 хвилин
 • рух човна по річці - 9,4 км/год: 2,6 км/год

3. Назвіть по два об'єкти з тих, які ви вивчали на уроках мистецтва, української мови, природознавства.

Мистецтво

 • Властивості: графіка - різновид, графічна техніка. Полотно - колір, розмір
 • Значення: графіка - плакатна, промислова, архітектурна, комп'ютерна. Полотно - біле: 60 на 20

Українська мова

 • Властивості: частини мови
 • Значення: частини мови - самостійні та службові

Природознавство

 • Властивості: рослина - вид, колір. Водойми - які бувають водойми, колір на карті
 • Значення: рослина - алое, зелена. Водойми - озера, річки, болота, ставки, джерела, канали й водосховища

4. Використовуючи команду Властивості контекстного меню одного з файлів, визначте, які його властивості відображаються на вкладці Загальні. Яких значень можуть набувати ці властивості? Відповіді запишіть у зошит.

Властивості

 • документ - розміщення, розмір, створений, відкритий

Значення

 • документ - диск С; 1.00 Кб; п'ятниця 9 вересня; субота 10 вересня

Готуємось до вивчення нового матеріалу

1. Що таке повідомлення?

Це інформація, яку ми сприймаємо за допомогою органів чуття

2. Як людина сприймає повідомлення?

Людина сприймає повідомлення через органи чуття: очі, вуха, ніс, язик, через дотик.

3. Як ви розумієте, що таке інформація?

Інформація - це результат опрацювання людиною повідомлень з навколишнього світу.