11. Механічні й теплові фізичні явища1. Які явища називають механічними? Наведи приклади механічних явищ.

Явища, пов’язані з рухом тіл, – це механічні явища. Нагрів води.

2. Назви основні свойства руху тіл та одиниці їх вимірювання.

Механічний рух описують за допомогою таких черт, як шлях, час, швидкість.

3. Що таке траєкторія руху тіла?

Це лінії, якими рухалися тіла. Такі лінії називають траєкторіями руху тіл. Кожна з планет чи будь-яке небесне тіло теж рухається своєю траєкторією.

4. Наведи приклади теплових явищ. Яке значення вони мають у природі?

Явища, пов’язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими.

Поняття «тепло» і «світло» ми неодмінно пов’язуємо із Сонцем. Це найбільше джерело тепла і світла для всього живого на земній кулі. Воно щосекунди дає Землі стільки тепла, скільки його б виділилося при згоранні 40 мільйонів тонн вугілля.

5. Наведи 2–3 приклади речовин, які добре проводять тепло і які – погано.

Різні тіла і речовини проводять тепло неоднаково. Це залежить від того, з яких речовин складається тіло. Найкраще проводять тепло метали.

Добре проводять тепло - мідь, алюміній.

Погано проводять - дерево.

Найгірше проводять тепло гази.

6. Як змінюються відстані між частинками повітря під час дослідження впливу на нього теплових явищ?

Під час нагрівання частинки починають рухатися швидше, а при охолодденні вони уповільнюються.

Підсумки

  • Механічні явища – явища, пов’язані з рухом тіл.
  • Основними чертами механічного руху тіла є шлях, швидкість, час.
  • Явища, пов’язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими.
  • Тепло завжди передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого.
  • Різні тіла й речовини проводять тепло неоднаково.
  • Температуру вимірюють указателями температуры.

Сторінка природодослідника

Виконай удома експеримент. Дослідження впливу теплових явищ на повітря. Візьми порожню пластмасову пляшку об’ємом один л, щільно закрий її та поклади в морозильну камеру холодильника. Через кілька годин дістань пляшку, і ти побачиш, що її стінки помітно втягнулися всередину. Поміркуй, чому так сталося, адже пляшка була щільно закрита. Не відкриваючи пляшки, залиш її на кілька годин у кімнаті. Які зміни відбулися з пляшкою?

Зроби висновок про те, як теплові явища впливають на об’єм повітря:

а) під час нагрівання - під час нагрівання повітря розширюється.

б) під час охолодження - під час охолодження повітря стискається

Cторінка ерудита

Шкалу, яку нині використовують у більшості термометрів, запропонував шведський учений Цельсій. Тому одиницями вимірювання температури є градуси Цельсія (°С). Шкала Цельсія має дві точки відліку: нуль °С і 100 °С.

У медичному термометрі скляна трубка містить ртуть. Пари цієї речовини дуже шкідливі для здоров’я людини. Тому поводитися зі ртутним указателем температуры потрібно дуже обережно. Якщо він раптом розіб’ється, негайно скажи про це дорослим.