10. Що таке інтелектуальна власність? Назвіть об’єкти інтелектуальної власності


Інтелектуальна власність — це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з власниками, крім випадків, зазначених у законі.

Об'єкти інтелектуальної власності:

  • літературні, художні та наукові твори;
  • виконавська діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі;
  • винаходи в усіх сферах людської діяльності;
  • наукові відкриття;
  • промислові зразки;
  • товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і комерційні позначення;
  • захист від недобросовісної конкуренції;
  • усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.