1. Як організовано наповнення баз даних пошукових систем відомостями про ресурси Інтернету?


Організовано наповнити бази даних допоможе автоматизована пошукова система — система, котра складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності, що реалізує інформаційну технологію виконання установлених функцій. Досвід і практика створення систем в різних сферах діяльності дозволяє дати більш широке і універсальне визначення, яке повніше відображає всі аспекти їх сутності.