1. Складіть перелік подій з історії України 60-80-х рр. XVII ст. які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.


  • 1657-1658 рр. - повстання проти І. Виговського частини козаків на чолі з Я. Барабашем та М. Пушкарем. Початок громадянської війни — доба Руїни в Україні.
  • 1658 р. - Гадяцька угода між Україною та Польщею, за якою мало утворитися Руське князівство у складі Речі Посполитої.
  • 1659 р. - Конотопська битва. Перемога українських військ І. Виговського та союзників татар над московським військом князя Трубецького. 1665-1676 рр. — гетьманування П. Дорошенка. Тимчасове об’єднання Лівобережної та Правобережної України.
  • 1667 р. - Андрусівське перемир’я між Московією та Польщею, що визначило поділ українських земель між цими державами без представників Гетьманщини.
  • 1686 р. - «Трактат про вічний мир» між Річчю Посполитою та Московією. Закріпив поділ українських земель. Лівобережжя, Запоріжжя та Київ залишалися за Московією, а більша частина Правобережжя — за Польщею.
  • 1709 р. - Полтавська битва. Призвела до поразки у Північній війні війська шведського короля Карла ХII та його союзника гетьмана І. Мазепи від московського війська. Мала тяжкі наслідки для подальшої долі українських земель у складі Росії.
  • 1710 р. - Конституція П. Орлика. Угода між гетьманом і старшиною проголошувала незалежність України від Росії та Речі Посполитої та фактичний республіканський устрій української держави.
  • Узагальнення знань за розділом V «Українські землі у 20-90 рр. XVIII ст.»