1. Складіть перелік подій а історії України XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.


  • 1722-1727 рр. — обмеження гетьманства російською владою. Перша малоросійська колегія. Призвела до посилення російського контролю над У країною. 1734-1750 рр. — заборона обирати гетьмана в Україні. Правління гетьманського уряду. Продовження наступу на автономію України.
  • 1764 р. - остаточна ліквідація гетьманства Катериною II, що призвело до знищення автономії України та поширення на неї російських порядків у наступні два десятиліття.
  • 1768 р. - повстання «Коліївщина» на Правобережній Україні. Піднесення національного руху українців.
  • 1772 р., 1793 р., 1795 р. — поділи Польщі. Призвели до ліквідації Речі Посполитої, приєднання Правобережжя до Російської імперії, а Західної України — до Австрійської імперії.
  • 1775 р. - ліквідація російськими військами Запорозької Січі. Колонізація території півдня України російськими поміщиками та іноземними колоністами.