1. Що таке комп’ютерна мережа?


Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних каналами передавання.

Види комп’ютерних мереж:

  • за охопленою територією: локальні, регіональні, глобальні;
  • за правом доступу до ресурсів: персональні, корпоративні, загального використання:
  • за розподілом функцій між комп’ютерами: однорангові та з виділеним сервером.