1. Принцип "мінімальної енергії". Електронні формули атомів s-, р-,d-елементів та їхні графічні варіантиЗастосуйте свої знання й уміння. Відповіді сторінка 8-9.

2. Порівняйте: а) 1s- і 2s-орбіталі; б) 2s- і 2p-орбіталі; в) 2рх- і 2рyорбіталі г) 2рх- і 3рхорбіталі. Результати порівняння оформте як таблицю або діаграму Венна

1s- і 2s-орбіталі 2s- і 2p-орбіталі х- і 2рyорбіталі х- і 3рхорбіталі
Форма орбіталей однакова (сферична) різна (сферична і гантелеподібна) однакова (гантелеподібна) однакова (гантелеподібна)
Число орбіталей однакове (1) різне (1 і 3)
Максимально можлива кількість електронів на цих орбіталях однакова (2) різна (2 і 6)
Просторове розміщення різне (вздовж осі Ох і Оу) однакове (вздовж осі Ох)

3. Визначте кількість енергетичних рівнів в атомах: а) Оксигену; б) Хлору; в) Феруму; г) Цезію.

Кількість енергетичних рівнів атома елемента визначається (дорівнює) номером періоду, в якому елемент перебуває

 • а) Оксигену - два
 • б) Хлору - три
 • в) Феруму - чотири
 • г) Цезію - шість

4. Обчисліть максимально можливу кількість електронів на четвертому енергетичному рівні

Відповідь: 32

Формула: Nmax(e)=2n2, де n – номер енергетичного рівня

5. Визначте кількість електронів на другому енергетичному рівні: а) мінімальну й максимально можливу - спарених; б) мінімальну й максимально можливу - неспарених

 • а) Два і вісім
 • б) Один і три

6. Визначте хімічні елементи за їхніми скороченими електронними формулами:

 • а) [Аг]4s23d5 - Манган Mn
 • б) [Кг]5s24d106 - Ксенон Хе

7. Проаналізуйте електронні формули атомів елементів другого періоду. Який фрагмент у них спільний? Електронній формулі якого хімічного елемента він відповідає? Запишіть скорочені електронні формули атомів кількох хімічних елементів другого періоду. Спрогнозуйте, електронним формулам атомів яких хімічних елементів відповідатимуть фрагменти, повторювані в електронних формулах атомів хімічних елементів наступних періодів.

Спільний фрагмент: [He] - Гелій.

Сорочені електроннінні формули:

 • 3Li0 [Аг]2s1;
 • 4Be0 [Аг]2s2;
 • 5B0 [Аг]2s21;
 • 6C0 [Аг]2s22;
 • 7N0 [Аг]2s23;
 • 8O0 [Аг]2s24;
 • 9F0 [Аг]2s25;
 • 10Ne0 [Аг]2s26

Електронним формулам атомів яких хімічних елементів відповідатимуть фрагменти, повторювані в електронних формулах атомів хімічних елементів наступних періодів - інертних елементів.

8. Складіть скорочені електронні формули: а) катіона - складника кухонної солі; б) двозарядного аніона найпоширенішого на Землі хімічного елемента; в) тризарядного катіона найпоширенішого в земній корі металічного елемента; в) аніона неметалічного елемента, сполуки якого в складі зубних паст використовують для профілактики карієсу. Порівняйте їх.

 • а) 11Na+ 1s22s26
 • б) 8O2- 1s22s26
 • в) 13Al3+ 1s22s26
 • в) 15P3- 1s22s263s23p6

Порівняння: мають завершений останній енергетичний рівень електронної оболонки атома

9. Яка додаткова інформація потрібна, щоб визначити, йон якого хімічного елемента має електронну формулу 1s22s263s26? Складіть кілька завдань на визначення хімічних елементів 1-20 за електронними формулами їхніх йонів.

Може бути елемент-катіон IV періоду чи елемент-аніон ІІІ періоду.

Атом елемента має на сім електрони менше, ніж хлор-аніон. Назвіть елемент, складіть електронну формулу його атома.

Хлор-аніон має 18 електронів, тоді на 10 електронів менше, тобто 8 електронів, матиме атом хімічного елемента з порядковим номером 8 — це атом Оксигену: 8О0 1s22s24

Розташування в просторі орбітелей