Урок розвитку зв'язного мовлення "Складання казки за уявою на тему: Як подорожує краплина води"

Тема: Казка мудрістю багата. Складання казки за уявою на тему “Як подорожує краплина води.”

Мета: Закріпити вміння учнів самостійно складати розповіді (зокрема казки) поповнити словниковий запас учнів, ознайомити з кругообігом води в природі, розвивати уяву, фантазію, виховувати любов до навколишнього світу, природи.

Тип уроку: Комбінований

Виховний захід: Здоровий спосіб життя. Боротьба зі шкідливими звичками учнів 3-х класів

МЕТА:

навчальна:

  • поглибити знання учнів про корисні та шкідливі звички;
  • розширити уявлення про вплив звичок на здоров’я людини;
  • попереджуватирозвиток шкідливих звичок;

розвиваюча: розвивати вміння відстоювати власні переконання;

виховна:

  • учити позбуватися шкідливих звичок;
  • учити оцінювати своївчинки;
  • виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.

ОБЛАДНАННЯ: малюнки,записи на дошці, ТЗН декорації

Розробка уроку «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників

Тема. Іван Франко. «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників

Мета: опрацювати ідейно-художній зміст повісті; дослідити, як у творі зображується героїчна боротьба проти монголо-татарських нападників; розвивати навички аналізу епічного твору, уміння підтверджувати власну думку цитатами з тексту; виховувати почуття патріотизму, гордість за наших предків; викликати інтерес до історичного минулого та творчого спадку Івана Франка.

Епіграф:

За рідний край і життя віддай.

Позакласна робота з математики як засіб розвитку математичних здібностей школярів

Перехід людства до науково-інформаційних технологій, формування суспільства високого інтелекту ставлять перед освітою завдання готувати людину, спроможну оволодівати новою інформацією, сприймати зміни і творити їх, здатну нестандартно мислити. Вихованню творчої людини з оригінальним мисленням і прагненням до інтелектуальної новизни має сприяти вивчення різних наук, зокрема математики, яка за висловом М.В. Ломоносова, "розум у порядок приводить". 

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

Тема: Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

Мета: Пояснити учням явище ізомерії; ознайомити з міжнародною номенклатурою назв органічних сполук; сформувати уміння складати структурні формули за назвами речовин і давати назви речовинам у відповідності до їх структурних формул; розвивати пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність і самостійність учнів; сприяти формуванню наукового світогляду на основі знань про будову та різноманітність органічних речовин.

Урок української мови в 5 класі "Лексика. Синоніми й антоніми"

Урок української мови в 5 класі

Підготувала Ю.М. Гончарова, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Волохово-Ярського НВК Чугуївського району Харківської області

Тема: Лексика. Синоніми й антоніми (практично)

Мета:

Сценарій виховного заходу присвяченому голодомору

Учитель 1 . Кожен народ має свої традиції, історію, пам'ять.

У пам'яті людській навіки залишиться 1933 рік — найстрашніший в історії рік — рік голодомору. Сьогодні поговоримо про цю страшну трагедію.

План-конспект уроку "Життя і побут давніх українців" + презентація

5 клас

Тема: Життя і побут давніх українців

Мета:

  • познайомити учнів з життям і діяльністю давніх українців, створити їхні образні портрети, продовжити формування навичок самостійної та групової роботи;
  • розвивати уміння чітко й логічно висловлювати свої думки, продовжити формування хронологічних навичок;
  • виховувати інтерес до минулого, почуття патріотизму, національної гордості.

Завдання: дослідити розвиток українських жител, розширити знання про традиційний уклад українців, звичаї, традиції.